KENT
In Kent valt heel wat te zien. Niet alleen wat het landschap betreft, want Kent is ook het meest historische van de graafschappen, het heeft dus ook een heel boeiende geschiedenis.

LANDSCHAP
Kent is 373.060 ha groot met ongeveer 1.494.200 inwoners. Het graafschap wordt ook de Tuin van Engeland genoemd, vanwege de boomgaarden die we ontmoeten bij het volgen van de Bloesemroute. In augustus wordt de hop hier geplukt en gedroogd in de typische kegelvormige eesthuizen. Hop werd in de 16e eeuw door de Vlaamse brouwers geïntroduceerd in Engeland. De eesthuizen werden gebouwd in de 19e eeuw met rode daken en witte spitse uitsteeksels. Onderaan de ast was de stookplaats met heel hoge temperaturen. De hete lucht steeg naar boven. Door de spleten van de droogvloeren steeg de warmte en de damp naar boven en ontsnapte langs de opening in het dak. De kap kon gedeeltelijk meedraaien waardoor de geopende luiken altijd in de juiste windrichting stonden.

De kust van Kent wordt getypeerd door de witte krijtrotsen – “The White Cliffs of Dover” bezongen door Vera Lynn – een steile wand met aan de voet afwisselend zand- en kiezelstranden.


Het binnenland wordt grotendeels gevormd door de Weald (= dal), die in het noorden en het zuiden begrensd wordt door de Downs: de North Downs en de South Downs. Bodemdeskundigen vermoeden dat het niveauverschil van het uitgestrekte golvende dal van de Weald ten opzichte van de Downs vroeger veel groter is geweest, maar erosie door de eeuwen heen heeft de toppen afgevlakt en het dal gevuld. Ten tijde van de Romeinen lag hier een uitgestrekt woud, het Forest of Anderia. In later eeuwen werden de bomen gekapt voor de scheepsbouw en de industrie. Door die ontginning van stukken bos ontstond een aantal dorpjes. De ontstaansgeschiedenis van die dorpjes wordt soms weerspiegeld in hun naam, b.v. de dorpen waarvan de naam eindigt op “den” of “hurst” wat (stukje) bos betekent. Voorbeelden hiervan zijn Biddenden, Tenderden, Goudhurst.
Over de rug van de North Downs (an area of Outstanding Natural Beauty) loopt de North Downs Way, een bewegwijzerde lange-afstandsroute van 227km. Dit pad heeft bekendheid verworvan als de “Pilgrim’s Way”. Men veronderstelt dat vele middeleeuwse bedevaarders deze weg genomen hebben toen zij naar Canterbury gingen om het graf van Thomas à Becket te begroeten.
Over de heuvels van de South Downs loopt een gelijkaardig bewegwijzerd lange-afstandspad. Dit was het eerste in Engeland uitgezette pad voor voetgangers, fietsers en ruiters, dat grotendeels door Areas of Outstanding Beauty loopt.
Een derde lange-afstandspad is de Saxon Shore Way langs de oude kustlijn van Kent. Het pad is genoemd naar de Saxon Shore forten, door de Romeinen gebouwd als verdediging tegen invallen van de Saksen. De route loopt langs enkele van die forten, langs vele andere historische plaatsen door landschappelijk mooie gebieden.

GESCHIEDENIS
Zoals eerder gezegd is Kent het meest historische van de graafschappen. De naam Kent is afgeleid van Cantii, een oude Britse stam die hier woonde ten tijde van de Romeinse overheersing. Door zijn vooruitgeschoven positie tegenover het continent was Kent het toneel van vele historische gebeurtenissen. Het heeft zich telkens weer moeten verdedigen tegen aanvallen vanaf het vasteland. Vandaar de vele kastelen langs de kust. In het begin van de 19e eeuw werden langs de kust van Kent – op regelmatige afstand van elkaar – 74 torens gebouwd als onderdeel van de kustverdediging en dit om een uit Frankrijk verwachte aanval te kunnen weerstaan. Het ontwerp was gebaseerd op een toren in Mortella Point op Corsica, die in 1793 een Britse invasie had afgeweerd. Ze werden bekend als Martello Towers, waarbij waarschijnlijk een fout gemaakt was door een kopiist. Ze werden bemand door een officier en 24 soldaten. Hun hoofdwapen was een kanon. Men kwam de torens binnen door er een ladder tegenaan te zetten, waardoor het voor de vijand haast onmogelijk was naar binnen te komen. Van de 74 torens zijn er nog 26 in de oorspronkelijke staat, de overige zijn verbouwd tot museum, horecabedrijf of woonhuis.
Kent wordt ook geassocieerd met belangrijke historische en literaire figuren zoals Anna Boleyn (wife of Henry VIII), Charles Dickens (ook gerelateerd aan Rochester, Broadstairs en London), Jane Austen (Sense and Sensibility (-1811, Pride and Prejudice 1813) en Geoffrey Chaucer (The Canterbury Tales).

BESCHERMING EN NATUUR
De schoonheid van Engeland wordt beschermd door de National Trust, opgericht in 1895. De opzet was een halt toe te roepen aan het door de opkomst van de industrie bedreigde landschap met zijn fraaie steden en pittoreske dorpen. Niet alleen werd veel natuurschoon aangekocht met als doel er reservaten en recreatieplaatsen van te maken, maar ook gebieden van archeologisch belang, historische monumenten en oude huizen werden veilig gesteld door ze bijvoorbeeld als museum in te richten.
Het publiek heeft in de regel vrij toegang tot de bezittingen van de National Trust voor zover deze natuurgebieden betreft. Voor musea, kastelen, landhuizen en dergelijke van de National Trust moet toegang betaald worden, tenzij men lid is. De National Trust wordt niet gesteund door de staat maar is afhankelijk van de contributie van talrijke leden en van schenkingen en legaten.
Gebieden die door hun landschappelijke kenmerken van bijzonder betekenis zijn, beschermt men ook door ze tot Area of Outstanding Beauty te verklaren. Om ze te ontsluiten worden er wegen aangelegd, lange-afstandvoetpaden bewegwijzerd, enz.

MARTELLO TOWERS

 • gebouwd op last van William Pitt, de bekende Eerste Minister, in zijn hoedanigheid van “Warden of the Cinque Ports” en dit tegen bedreiging van Napoleon en zijn leger
 • ronde, naar boven toelopende versterkte torens met verblijven voor officieren en manschappen, voorzien van water en geschut
 • 12m hoog en een diameter van 9 tot 14m; 3 verdiepingen: de eerste een opslagplaats voor voedsel en munitie, de tweede toegang en verblijfplaats voor de manschappen, de derde het platform met het kanon
 • een 27-tal van deze torens zijn in hun oorspronkelijke staat bewaard gebleven, andere werden verbouwd tot museum, horecabedrijf of woonhuis
  CINQUE PORTS
 • oorspronkelijk vijf steden: Hastings, Dover, Hythe, Romney en Sandwich
 • later werden Rye en Winchelsea eraan toegevoegd
 • opgericht tussen 1042 en 1066 door Edward the Confessor
 • ingesteld tegen mogelijke aanvallen uit het zuiden
 • taak: het leveren van schepen en bemanning in dienst van de koning
 • laatste actie: strijd tegen de Spaanse Armada in 1588, die door Philips II naar Engeland werd gezonden om het van zijn religieuze dwalingen te bekeren
 • door verzanding zijn ze allen, behalve Dover en Hastings, sterk in belangrijkheid gedaald
 • een Cinque Port wordt bestuurd door de Lord Warden (in W.O. II was dit Churchill) en een Constable