Dit is de belangrijkste universiteitsstad in Engeland naast Oxford.

Geschiedenis

– De eerste bewoners waren de Belgae (le eeuw voor Christus).

– Na hen kwamen de Romeinen. Zij bouwden op en rond de heuvel (Castle  Hill) een nederzetting, die zich uitbreidde tot een ommuurde stad, die later ingenomen werd door de Angelsaksen.

– In 875 viel Cambridge in handen van de binnenvallende Denen,  die de stad rond 1010 met de grond gelijkmaakten. Ze bouwden de stad echter weer op en zij kreeg de naam Grantbridge. Na de wederopbouw werd het een belangrijke marktplaats. In die tijd werd ook het eerste klooster opgericht, wat van zeer groot belang is, omdat in die tijd alleen kloosters instonden voor het  onderwijs. Sommige scholen kregen zelfs zo’n grote vermaardheid dat leerlingen van verre kwamen om dat soort onderwijs te genieten.

 Hetzelfde gebeurde ook in Cambridge. Tal van onlusten in Oxford rond1209 deden leerlingen en leraars naar Cambridge trekken.  Velen bleven er na de onlusten en dit vormde de basis om aan het  einde van de 13e  eeuw Cambridge University op te richten.

DE UNIVERSITEIT

– De universiteit telt 29 colleges, waarvan 21 voor mannen, 5 voor vrouwen en 3 gemengde. leder college bepaalt zijn eigen toelatingsvoorwaarden en financieel zijn ze onafhankelijk.

– Het bestuur van de school bestaat uit het hoofd van de universiteit is de  Chancellor (Kanselier), wat niets meer is dan  een titel, meerbepaald een eretitel. De eigenlijke leiding berust bij de Vice-Chancellor, ook Rector Magnificus genoemd. Alle nog levende afgestudeerden (= Masters of Arts), waar ook ter wereld, vormen de 70.000 koppen tellende Senaat, die natuurlijk nooit voltallig bijeenkomt. De Senaat neemt beslissingen in verband met formele aangelegenheden. Het hoogste beslissings-orgaan is het Regent House, bestaande uit docerend en administratief personeel, een gezelschap van 1500 leden. Zij  kiezen de Council of the Senate, die 18 leden telt waaronder de Chancelor en de Vice-Chancellor.

– Het bestuur van een college bestaat uit een Head, ook Warden,  Master,  President,  Principal, … genoemd. Daarnaast zijn er de Fellows. Dit zijn geselecteerden uit de meest voorname Graduates (= zij die hun graad al behaald hebben). Naast de Graduates zijn er de Undergraduates, studenten die nog  niet in het bezit  zijn van hun eerste graad. Zij gebruiken samen de maaltijden en moeten voor middernacht  op hun kamer zijn. De Scholars, studenten met een beurs, behorend tot de  intellectuele elite. Zij dragen een lange toga. Tenslotte zijn er nog de pensioners, studenten die hun studie zelf bekostigen. Zij dragen een korte toga.

– Een belangrijke week is May Week (eind mei / begin Juni). Er zijn  allerlei festiviteiten om het einde van het collegejaar te vieren met naar jaarlijkse traditie de bootraces tussen  Cambridge University en Oxford University.

– Het plan van een college ziet er als volgt uit : eetzaal (=hall),  keuken, kapel, bibliotheek en kamers waar de studenten leven en werken. Tijdens het eerste jaar aan de universiteit wordt van de  studenten verwacht dat ze in het college verblijven. Het is  trouwens verplicht enkele maaltijden per week in het college te gebruiken. De gebouwen liggen gegroepeerd rondom een “court” (= binnenplein), afgesloten voor het stadsverkeer.

KING’S  COLLEGE

– Dit is het beroemdste college van Cambridge.

– Het werd gesticht rond 1440 door Henry VI, wiens standbeeld te zien is op het middenplein.

– Chapel

 1. dateert van 1446 – 1515, a must for a visitor
 2. het is het beste voorbeeld ter wereld van Perpendicular Style 
 3. kenmerken :
  • waaiergewelf , 1512 – 1513
  • gebrandschilderde ramen uit de jaren 1511 – 1531, met uitzondering van de westelijke ramen die daterende van 1879. Cromwell gaf bevel deze vorm van afgoderij te vernietigen, een bevel dat evenwel nooit opgevolgd werd
  • afscheiding tussen antechapel en koor door houtsnijwerk met o.a. het wapen van Henry VIII en Anna Boleyn (1533 – 1536)
  • 16e eeuwse koorbanken met emblemen van o.a.  Eton (=  kostschool nabij  Windsor; veel leerlingen van Eton studeerden verder in Cambridge), King’s College en vele vorsten
  • als altaardecoratie  is er het schilderij van Rubens,   “Aanbidding der Wijzen” (1634)  en dit sinds 1962
  • de donker koperen lessenaar dateert uit het begin van de
   16e eeuw; het beeldje stelt Henry VI voor
  • de kapel is ook beroemd om zijn koor dat jaarlijks TV-uitzendingen verzorgt rond Kerstmis
  • de meeste gebouwen dateren uit de 18e en 19e eeuw 
  • het riviertje aan de achterzijde is de Cam

SENATE HOUSE

– Dit gebouw werd dateert van de periode 1722 – 1730 en is van de hand van James  Gibbs. Het is gelegen naast King’s College en wordt gebruikt voor de Senaatsvergaderingen en de uitreikingen (= Congregation) van de academische graden en eredoctoraten. Deze  festiviteiten gaan gepaard met een middeleeuwse processie.

GREAT ST-MARY’S  CHURCH

– De kerk is gelegen aan de overkant van Senate House

– Het was de universiteitskerk van 1478 tot 1514

– De vierkante toren (1608) heeft een wenteltrap met 123 treden en biedt een panorama over stad en colleges

– Vroeger werd hier vooral naar preken van Erasmus geluisterd

GONVILLE AND CAIUS  COLLEGE

– Dit gebouw, gelegen op de hoek van King’s Parade en Trinity Street, werd gebouwd uit zandsteen en in 1348 gesticht door de vicaris-generaal van E1y, Eduard Gonville

– In 1567 werd het verder uitgebreid door giften van Dr. John Cauis, professor in Padua en lijfarts van Eduard VI

– Het omvat een groot college met 3 binnenpleinen

– In de Chapel bevinden zich enkele grafmonumenten van o.a.  Cauis. Wegens plaatsgebrek werden ze niet in de grond maar tegen de zijwand geplaatst

– Hét pronkstuk is de Gate of Honour, een in renaissancestijl  opgetrokken poort, die direct naar het Senaatshuis loopt

– De twee andere poorten zijn Gate of Humility (nederigheid) voor de eerstejaarsstudenten en Gat of Virtue (verdienste), symbool van het wat verder gevorderde stadium van studie

TRINITY  COLLEGE

– Dit college ligt in Trinity Street, bekend om zijn boekhandels (op de hoek vindt men de oudste “bookshop” ter werel d, sedert 1581 worden er al boeken verkocht)

– Het werd gebouwd op vraag Henry VIII in 1546 

– Het is het grootste college van zowel Cambridge als van Oxford,  maar eigenlijk is het een combinatie van meerdere colleges :

King’s Hall , in 1317 gesticht door Eduard II en in 1336 door Eduard III

Michaelhouse van 1323

In 1546 werden ze door Henry VIII samengevoegd.

– kenmerken :

 1.  Great Gate:
 • dateert van 1535
 • standbeeld van  Hendrik VIII, versierd met de wapen-emblemen van Eduard – III en zijn 6 zonen waaronder the  Black Prince (derde van links)
 • binnenzijde: beeld van Jacobus I met zijn vrouw Anne van Denmark en kroonprins Karel I
 1.  Great Court:
 • het collegebinnenplein is het grootste ter wereld
 • kenmerkend zijn de torens en poorten :
  1. King Eduard’s Tower : vroeg 15e eeuw 
  2. Queen’s Gate : 1597, beeltenis van Elizabeth I
 • grote achthoekige fontein : 1602, leverde  vroeger het drinkwater voor het college
 • Chapel :
  1. mid-16e eeuw
  2. in de antechapel staan o.a. beelden van Newton,  Francis  Bacon, Lord Tennyson (dichter) en Macaulay (Engelands beroemde historicus), allen  oud-leerlingen van Trinity College
 • bibliotheek: gratis ontworpen door Christopher Wren in 1679 – 1695 met het standbeeld van Lord  Byron, relikwieën van Milton, Thackeray, Tennyson, Newton

ST-  JOHN’s  COLLEGE

– Dit college werd in 1511 gesticht door Lady Margaret Beaufort,  moeder van Henry VII

–  De toegangspoort heeft het standbeeld van de Heilige Johannes,  met eronder het wapen van Lady Margaret

– Hall (= eetzaal) :

 • gelegen tussen de eerste twee binnenpleinen
 • verguld houten gewelf
 • fraaie schilderijen, o.a. van de dichter Wordsworth en Lady Margaret

– Bridge  of Sighs

 • 1831, genoemd naar een gelijkaardige brug in Venetië
 • vormt de verbinding tussen de oude en nieuwe gebouwen

(1825 – 1831) van  St-John’s College

– Old Bridge: 

 • ontworpen tussen 1709 en 1712 door Christopher Wren

CHURCH OF THE HOLY SEPULCHRE = kerk van het heilig graf

–  Deze kerk is gelegen op de hoek van St-John’s Street en Bridge Street

– Het is één van de vijf nog resterende Round Churches in Engeland en heeft een opmerkelijke vorm die vooral in het Heilig Land voorkwam (vb. H. Grafkerk in Jeruzalem)

– Kenmerken:

 • Romaans middenschip en wandelgang : vroeg 12e eeuw
 • rechthoekig koor met twee zijbeuken :
  1. gotische stijl 
  2. 300 jaar jonger dan het middenschip

– De kerk werd in 1841 volledig gerestaureerd

MAGDALENE  COLLEGE

– Verschillende kloosters stichtten in 1428 dit college om er hun veelbelovende monniken te laten studeren

– Na de Reformatie in 1542 weer in gebruik genomen

– Het pronkstuk is Samuel Pepys Library (Samuel Pepys is een beroemd Engels dagboekschrijver)

ST- CATHERINE’S  COLLEGE

– Dit ligt naast King’s College

– Het werd gesticht in 1473, maar de meeste gebouwen zijn echter van het eind van de 17e eeuw

QUEEN’S  COLLEGE

– Dit college is genoemd naar twee beschermvrouwen :

 • Margaret van Anjou, echtgenote van Henry VI (1446)
 • Elisabeth Woodville, echtgenote van Eduard IV (1465)

– Erasmus was hier professor Griekse taal van 1510 tot1513

– Bezienswaardigheden:

 • Cloister Court, dat bestaat uit 3 overdekte zuilen-gaanderijen (1460 – 1495)
 • President’s  Lodge, een vakwerkhuis uit de 16e eeuw
 • Mathematical Bridge: gebouwd in 1749 – 17 50 zonder  ook maar één spijker te gebruiken, wat later wel gebeurd  is bij de restauratie

CORPUS  CHRISTI  COLLEGE

– Gebouwd in 1332 tegenover St-Catherine’s College op vraag van  twee gilden

–  Bezienswaardigheden:

 • Old Court: 1352 – 1379
 • het nieuwe binnenplein: 1823 – 1827

PEMBROKE  COLLEGE

– In 1347 opgericht door Mary, gravin van Pembroke

– Bezienswaardigheden:

 • Library : 1355; deed vroeger dienst als kapel
 • Chapel:
 • 1663 – 1664, eerste schepping van Christopher Wren en  eerste Engels godshuis in volledig klassieke stijl
 • boven het  altaar hangt het schilderij “De afname van het kruis” door Baroccio

PETERHOUSE

– Dit is het oudste college van Cambridge, gesticht in 1284 

– Een brand verwoestte in de 15e eeuw bijna alle  gebouwen,  alleen de hall dateert nog uit 1290

– In de Chapel zijn er gebrandschilderde ramen met taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament ( 1628 – 1632)

FITZWILLIAM MUSEUM

– Het museum werd gebouwd tussen 1837 – 1875

– Het omvat manuscripten, boeken, munten, wapens, porselein en oudheidkundige vondsten en schilderijen van meesters uit

 • Engeland: Turner, Constable, Gainsborough,…
 • Frankrijk : Courbet, Renoir, Monet, Gaugin, Degas, Cezanne, Matisse,… en beeldhouwwerken van o.a. Rodin en Degas
 • Italië: Botticini, Tltiaan, Tintoretto, …
 • Lage Landen: Van  Dyck, Rembrandt (zelfportret), Frans Hals,  P. Breughel de Jongere (dorpsfeest), Jan Steen, Rubens, …

EMMANUEL  COLLEGE

– Dit college werd opgericht in 1584 en is gelegen in St-Andrew’s  Street

– Vroeger stond hier een Dominikaner klooster dat later opgedoekt werd onder Henry VII 

– De stichter is Sir William Mildmay, minister van Financiën van Elizabeth I

– De Chapel werd in 1634 ontworpen door Christopher Wren

CHRIST’S  COLLEGE

– De moeder van Henry VII, Lady Margaret Beaufort, liet dit college bouwen in 1505 

– De toegangspoort dateert van 1505 – 1511, maar werd later  gerestaureerd en heeft de wapenemblemen van Lady Margaret,  John Milton, Darwin, Henry More. Zij studeerden hier namelijk.

DOWNING  COLLEGE

– Het oorspronkelijke gebouw werd opgetrokken in Neoklassieke stijl in 1807

– De nieuwere gebouwen zijn van de 19e en 20e eeuw

CHURCHILL  COLLEGE & NEW  HALL

– Dit zijn de meest recente gebouwen

– Ze werden opgericht als blijvend monument ter herinnering aan Engelands grootste staatsman uit W.O.II

THE  BACKS

– achterzijde van de colleges

– grasvelden en tuinen aan de rivier de Cam